ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Mogul Goltilar
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 5 March 2008
Pages: 32
PDF File Size: 15.8 Mb
ePub File Size: 12.85 Mb
ISBN: 433-2-89628-405-1
Downloads: 30709
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nibar

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Histiyositik hcrelerle birlikte deiik oranlarda eozinofil lkositler, lenfositler, plazma hcreleri ve ntrofiller de bulunabilir. Ekstramedller hematopoez ve artm Snflandrmas aktivitesi hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve hemokromatozis En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir.

Hematopoetik Kk Hcre Nakli Prof. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar. Mukozal dokular mide H.

Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr. Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur. Hcrelerin geni, vakuoll anemilefin, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

En sk gelitii ekstranodal doku mide dir. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Robbins patoloji pdf indir trke mobil oyun indir okey. Sitolojik ve biyolojik olarak benigndir.

  CANON A810 PDF

Genellikle 2 ya ncesi oluur. Medlla spinaliste dorsal ve lateral traktslerde miyelin dejenerasyonu bazen akson dejenerasyonu Spastik paraparezi, sensoryal ataxi, alt ekstremitelerde ar paresteziler. Ar anemiperin diagnostik RS hcresi ve varyantlar.

Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir. Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu. Zeminde reaktif hcreler son derece az.

Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir. Ar eritrosit yapm, ilikte ar genileme Kemik deformiteleri crew haircut asker tra Periferik dolamda retiklositoz ve normoblastlar grlr.

Kavernz hemangiom tmr deil hamartomdur.

Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir. Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr.

Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur. En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Tedavisiz vakalar hzl, fatal seyreder. Enfeksiyoz veya otoimmn kronik inflamasyon zemininde geliir. Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri bu hcrelere benzer. Kronik atrofik gastrit nedeniyle intrinsik faktr retiminde yetmezlik ve bunun sonucunda Vit B12 eksiklii gelimesiyle oluur.

  JOHANN VALENTIN ANDREAE CHRISTIANOPOLIS PDF

B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik. Prokrsr T hcreli neoplazmlar immatr T hcre tmrleri 4. Bu aamada serebriform hcrelerin hematojen yaylm ile lsemik form oluur Sezary hcreleri.

Ntrofillerde irileme makropolimorfonkleer ve hipersegmentasyonSantral Sinir Sistemi Deiiklikleri: Nadiren boyun, tiroid, pulmoner hilus ve dier yerlerde olur.

Soliter kemik miyelomu, MM ile ayn yerlerde yerleir.

Histolojisi benign timoma ile ayndr. Paraproteinemi AL tipi amiloidoz olur. Kemiklerde plazma hcrelerinden oluan multifokal tmr kitleleri vardr.

No Comments

Categories: Medical